دسته بندی ها

مهره خروسکی

وضعیت:
موجود
قیمت فروش:

استعلام قیمت

تومان
تعداد:

5000

همانطور که می دانید در قالب ها سوراخی تعبیه شده است. بولت ها را از این سوراخ ها عبور می دهند تا با دوختن دو قالب در دو طرف بتن از فروریختن آنها جلوگیری کنند. در این فرآیند مهره خروسکی نقش سفت کردن اتصال بین قالب ها را دارد.