دسته بندی ها

لنگر يا مهاربند داربست پيچي

وضعیت:
موجود
قیمت فروش:

استعلام قیمت

تومان
تعداد:

5000

بادبند ها نیز در قاب های سازه ای با تشکیل چنین ساختاری، مقاومت سازه را در برابر نیروهای جانبی فراهم می کنند. این سازه می تواند در برابر نیروهای کششی و فشاری مقاومت نمایند. از این حیث بادبند ها و خرپا ها با یکدیگر قرابت دارند.

 با استفاده از تیرهای خرپایی مهاربندی شده می توان دهانه های بسیار بلندی را اجرا نمود.