دسته بندی ها

اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

وضعیت:
موجود
قیمت فروش:
4,200,000
تومان
تعداد:

5000

تبصره1:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید ضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده

بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. 

تبصره2:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر 20 کیلومتر 30% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز20 کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره3:مدت نصب داربستها یک ماهه و در صورت تجاوز از یکماه،ماه های بعد کرایه یک ماه تمام دریافت میگردد.

تبصره4:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.

تبصره5:نصب داربست جهت دیوار برشی در مرحله اول حد اقل قیمت و برای مراحل بعدی هر مرحله 1/320/000 ریال اضافه می گردد.

  • ساختمانهای بیش از7 متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع 1500 ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد .

  • داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی 6 متر توافقی و بیش از 6 متر ارتفاع از کف حساب می شود .